Cliciwch Baner Eich Gwlad I Gyfieithu Gwefan

Dewislen Blog Andy (sgroliwch i lawr i ddarllen mwy)

 • DIWEDDARIAD CYNGERDD LIVESTREAM Jambase Couch Tour cwymp haf 2021 dyddiadau +

  Gan ddechrau ar Awst 1af, 2021 gyda fy 60fed cyngerdd llif byw wythnosol yn olynol, bydd rhaglen piano unigol Couch Tour "Jazz Jazz" yr wyf yn ei chyflwyno i gynulleidfa fyd-eang yn parhau i ddarlledu cerddoriaeth wreiddiol newydd trwy gydol mis Awst, Medi a Hydref 2021. Wedi'i bostio ar Jambase yn ogystal â hybiau lleoliadau cyngerdd eraill, mae'r digwyddiadau'n cael eu bilio fel: Andy Wasserman COUCH TOUR Livestream: Solo Piano - Sunday Jazz Jam DISGRIFIAD DIGWYDDIAD: Tiwniwch i mewn, ymunwch â'r vibes upbeat a gadewch i'r gerddoriaeth FYW Jammin hon eich adfywio! Gwyliwch gyngerdd "Couch Tour" Live Stream yr artist Lydian Chromatic Concept Andy Wasserman - y dydd Sul hwn am 7:00 y Dwyrain / 4: 00 Môr Tawel. Mwynhewch y "Profiad Gwrando" ysbrydoledig - rhaglen piano unigol o gyfansoddiadau a byrfyfyr gwreiddiol, newydd sbon, gwreiddiol a berfformiwyd ar biano grand Steinway 1924 AM DDIM: nid oes angen cofrestru, tocynnau na mewngofnodi! Ewch at fy chwaraewr llif byw YN Y LINK HWN i gael mynediad i'r cyngerdd... Darllenwch fwy
 • Cysylltu â chynnwys ar-lein Andy Wasserman yn LinkTree +

  Cyhoeddi tudalen lanio newydd ar gyfer fy holl gysylltiadau cynnwys ar-lein pwysicaf, diweddaraf a thoreithiog ar blatfform LinkTree. Mae'r cysyniad cyswllt sengl cŵl iawn hwn yn caniatáu i unrhyw un gyrchu nid yn unig fy ngwefan swyddogol, ond hefyd cysylltu â'r wybodaeth fwyaf cyfredol ar fy nghyngherddau Live Stream, fy Sianel YouTube, fy nhudalen cyngerdd artist JamBase, fy Nhaith Couch yn Bands-In-Town, fy albymau BandCamp, fy nhudalen Cysyniad Cromatig George Russell Lydian, fy ysgol gerddoriaeth ar-lein, fy nhudalennau Google, ac eiconau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, SoundCloud a Bandcamp. Cliciwch y faner hon i weld fy nhudalen lanio LinkTree newydd wedi'i haddasu: Dyma lun sgrin o dudalen lanio LinkTree. Sylwch ar y dolenni eicon LinkTree sy'n arnofio ymhlith canghennau coeden, gyda lamp hongian Moroco hynafol mewn fideo cefndir Dyna beth rydych chi'n ei alw'n Goeden Gyswllt go iawn! #linktree, #andywassermanlinktree, #musicalartistandywasserman, #andywassermanmusic,... Darllenwch fwy
 • Digwyddiadau Cyngerdd Dydd Sul Livestream Andy Wasserman Couch Tour bellach ar JamBase +

  Rwy'n falch o gyhoeddi bod fy nghyngherddau wythnosol PRAWF Unigol PRAWF Live wedi'u rhestru'n falch ar JAMBASE, platfform digwyddiadau cerddoriaeth ar-lein o bwys a phorth newyddion cerddoriaeth a gwyliau byw gyda ffocws ar Fandiau Jam. Fel pianydd / cyfansoddwr Jazz Cyfoes gydol oes proffesiynol sy'n perfformio yn fyrfyfyr, jammin 'yw hanfod fy nghelfyddiaeth gerddorol. Dyma beth rydw i wrth fy modd yn ei wneud yn fwy na dim arall! Mae JamBase wedi ymrwymo'n ddwfn i gefnogi a thyfu'r gymuned gerddoriaeth fyw o wrandawyr. Mae eu sefydliad yn credu y gall cerddoriaeth fyw newid y byd yn wirioneddol! Maent yn ymroddedig i sianelu ei bŵer i weithredu cymdeithasol ac amgylcheddol cadarnhaol. Mae JamBase yn grafangio cerddoriaeth o wir sylwedd a chymeriad, gyda'r nod o'i hyrwyddo ym mhobman. Edrychwch ar amserlen y digwyddiad ar fy nhudalen swyddogol Artist / Band JamBase YMA. Ymddangosodd erthygl am fy "Couch Tour" ar wefan JamBase ar Ddiwrnod y Ddaear - Ebrill... Darllenwch fwy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
> <

Adolygiad Meddalwedd GrooveScribe 2020: athro cerddoriaeth ar-lein sydd â'r sgôr orau trwy ddefnyddio'r rhaglen hyfforddi rhythmig bwerus, bwerus hon ar y we!

Ni waeth pa offeryn cerdd rydych chi'n ei ddysgu i'ch myfyrwyr gwersi cerddoriaeth ar-lein, mae'r rhan fwyaf o athrawon sy'n rhoi gwersi cerddoriaeth ar-lein yn cytuno y gall fod yn her go iawn dod o hyd i ffyrdd diddorol ac arloesol o wella'ch cwricwlwm gyda phwnc holl bwysig hyfforddiant rhythmig. Byddwch chi a'ch myfyrwyr cerddoriaeth ar-lein wrth eu bodd yn cwrdd â'r her gyda chymorth Groove Scribe!

Mae hyfforddiant rhythmig bob amser wedi bod ar flaen y gad yn yr hyn rwy'n ei rannu gyda fy myfyrwyr cerdd oherwydd bod synergedd gwrando ac amseru wrth wraidd cerddoroldeb a chreu cerddoriaeth. Chwaraeais ddrymiau ac offerynnau taro cerddorfaol wrth dyfu i fyny, o'r ysgol Elfennaidd, yr Ysgol Ganol, yr Ysgol Uwchradd a'r Coleg cyn-ystafell wydr. Rhoddodd y lefel ddwys honno o hyfforddiant rhythmig fewnwelediad dwfn iawn i mi ddeall ac addysgu rhythm i'm myfyrwyr.

 

Gyda fy ngwersi cerddoriaeth preifat un-i-un byw, rhyngweithiol, wedi'u personoli ledled y byd ar-lein gan ddefnyddio sgwrs fideo a gwe-gamera ar gyfer piano, drymiau, theori cerddoriaeth, gwaith byrfyfyr, cyfansoddiad ar gyfer pob oedran a phob lefel, rwy'n dibynnu ar a rhaglen rydych chi'n ei hagor yn eich porwr ac y gallwch ei defnyddio am ddim heb unrhyw gofrestriad na mewngofnodi. Fy ngofal i yw arddangos popeth rhythmig. 

 

Mae'n Ap Ysgrifennwr Groove! - a dyma'r ddolen un a unig sydd angen i chi ei defnyddio:

Tudalen We Ysgrifenydd Groove

Dyma dudalen gyda mwy o wybodaeth am yr ap hwn ac opsiynau ap symudol: https://www.mikeslessons.com/apps

Syniad y Rhaglennydd Lou Montulli a'r Offerynnwr Offer / Addysgwr Mike Johnston yw hi;https://www.mikeslessons.com), wedi'i ddylunio fel offeryn rhad ac am ddim wedi'i seilio ar borwr sy'n caniatáu i unrhyw un, yn enwedig drymwyr a hyfforddwr drwm greu, ymarfer a rhannu rhigolau ... ac ymddiried ynof, mae llawer, llawer mwy na'r hyn sy'n cwrdd â'r llygad ar y dudalen we i ddechrau! 

 

Dyma'r cyfuniad di-dor o greu patrwm rhythmig, dadansoddi rhythmig, offeryn rhaglennu peiriant drwm eithaf dwfn a meddalwedd nodiant rhythmig i gyd wedi'u lapio i mewn i un. Agorwch y dudalen we, dechreuwch nodi'ch patrwm rhythmig gam wrth gam, a'i glywed yn gyflym a'i rannu. Mae Groove Scribe yn rhaglen hawdd iawn i'w dysgu a'i defnyddio.

 

GWIRIO'N GWIRIO ALLAN

Yn gyntaf, dyma lun o'r brif dudalen gyda'r 8 cam adnabod rydw i wedi'u labelu i chi edrych arnyn nhw:

Esboniodd Groove Scribe gamau

 1. Botwm chwarae ac amser wedi mynd heibio ar gyfer chwarae patrwm rydych chi'n ei greu
 2. Nodiant rhythmig mewn fformat safonol gydag allwedd symbolau
 3. Canllaw glynu yn benodol ar gyfer myfyrwyr drwm
 4. Grid Dewis Offerynnau a Nodiadau
 5. Ychwanegwch fwy o fesurau os ydych chi am wneud eich patrwm yn hirach
 6. Tempo a Swing Teimlo llithryddion i addasu BPM a symud o Even to Shuffle feel
 7. Opsiynau dwfn iawn ar gyfer Permutations, Grooves (gweler y rhestr isod) a Help
 8. Swyddogaeth metronome

 

Roedd Rhestr Grooves yn rhoi patrymau cychwyn i chi os ydych chi am gael rhigol drwm wedi'i raglennu ymlaen llaw i ddechrau. Dyma'r rhestr fel y mae'n ymddangos fesul categori yn y gwymplen honno:

Rhigolau Creigiau

 • Rhigol wag 16eg nodyn
 • 8fed nodyn Roc
 • 16fed nodyn Roc
 • Hi-Hetiau trawsacennog # 1
 • Hi-Hetiau trawsacennog # 2
 • Curiad Trên

Rhigolau Triplet

 • Shuffle Jazz
 • Shuffle Half Time yn yr 8fed nodyn
 • Shuffle Half Time yn yr 16fed nodyn
 • Purdie Shuffle (a wnaed yn enwog gan Bernard Purdie, Drum Legend)
 • Taith Jazz

Rhigolau Byd

 • BossaNova
 • Jazz Samba
 • Cân

Traed Ostinato

 • Samba
 • beddrod
 • Balao
 
Fel y gallwch weld o'r llun sgrin nesaf, mae'r swyddogaeth Llofnod Amser yn caniatáu ichi osod unrhyw rif uchaf hyd at 15, a'r rhif gwaelod i 4, 8 neu 16eg nodyn.
Esboniodd Groove Scribe amseroeddig
 
Un o'r pethau anoddaf i'w ddysgu yw polyrhythmau. Mae modd "Adran Gymysg" Groove Scribe yn caniatáu ichi greu cyfuniad o dripledi a nodiadau nad ydynt yn dripledi o fewn un mesur sengl.
Esboniodd Groove Scribe mixedsub
 
Yn olaf, ar ôl i chi gwblhau unrhyw batrymau rhythmig i'w rhannu â'ch myfyrwyr, cliciwch y botwm "Rhannu" a gallwch anfon dolen atynt i agor eich gwaith yn eu porwr. Byddan nhw'n gweld popeth rydych chi wedi'i raglennu ar eu cyfer, gan gynnwys disgrifiadau testun. Dyma sut olwg sydd ar hynny:
Esboniodd Groove Scribe gyfran

 

Mae gormod o swyddogaethau "cudd" i'w rhestru yma, ond wrth ddefnyddio'r rhaglen hon, de-gliciwch ar bron unrhyw beth yn y brif ffenestr a byddwch yn gweld llu o opsiynau i amrywio'ch synau drwm ynghyd â phosibiliadau cymhwysiad cerddorol eraill.


Rwy'n defnyddio Groove Scribe mewn amser real ar gyfer fy ngwersi ar-lein trwy rannu fy sgrin Skype a throi sain y cyfrifiadur ynghyd â'm meicroffon. Gall myfyrwyr fy ngweld yn creu a golygu pa bynnag batrwm rhythmig rydyn ni'n gweithio arno, a'i glywed pan fyddaf yn pwyso "chwarae." Yna rwy'n rhannu'r ddolen i'r dudalen honno gyda nhw a gallant weithio arni yn ystod yr wythnos.


Unwaith eto, mae hyn yn gweithio'n wych ar gyfer unrhyw offeryn lle rydych chi'n ceisio helpu myfyrwyr i feistroli patrymau a chysyniadau rhythmig anodd.


Ni allaf orbwysleisio pa mor ddefnyddiol yw'r rhaglen hon. Edrychwch arno a chael hwyl yn ei ddefnyddio. Mae'n wirioneddol yn bleser ei ddefnyddio, mae fy holl fyfyrwyr wrth eu boddau, mewn gwirionedd maen nhw i gyd wedi dechrau ei ddefnyddio ar eu pennau eu hunain i greu eu rhythmau a'u patrymau drwm eu hunain a rhannu'r gwaith hwnnw yn ôl i mi ei glywed.

 

CYSYLLTIADAU Â PAGIAU ERAILL AR AW.COM

https://andywasserman.com/private-lessons

https://andywasserman.com/private-lessons/realtime-online-lessons

https://andywasserman.com/videos

https://andywasserman.com/arts-in-ed/world-music-experience#GrooveScribe, #drumlessonsoftware, #rhythmicnotationonline, #onlinemusicteacher